Dla rodziców

 


INFORMACJE DLA RODZICÓW

Od dnia 11.02.2020r.  w godzinach 7.00 do 19.00 ulica Cicha w Polance Wielkiej będzie zamknięta ze względu na prowadzone prace związane z budową sieci kanalizacyjnej.


INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW W STOŁÓWCE

Po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Polance Wielkiej od dnia 01.01.2020r. obowiązywać będzie nowa stawka żywieniowa – obiad 5,20 zł.

 


 BILETY MIESIĘCZNE 2019/2020

 Wpłaty na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających należy złożyć do dnia 6 września 2019 roku w sekretariacie szkoły.

Cena biletu 70 zł.


STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA 2019/2020
 
Deklarację należy złożyć w szkole do dnia 05 września 2019 roku!!!
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi dnia 06 września 2019 roku na zebraniu z rodzicami.
Obiady będą wydawane uczniom od dnia 9 września 2019 roku

ŚWIETLICA SZKOLNA  2019/2020
Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy złożyć do dnia 05 września 2019 roku!!!


   
W związku z wejściem w życie RODO prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:
 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
  • Administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 w Polance Wielkiej, ul. Długa 14, tel. 33 8488 390.
  • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
  • Administrator Danych informuje, iż każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • Każdej osobie, która wyraziła dobrowolnie zgodę przysługuje prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail Administratora lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub jej złożenie osobiście w siedzibie Administratora.