Dokumenty

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku …….ze świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej