DYŻUR DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły mgr Tomasz Borowiecki pełni dyżur dyrektorski w każdą środę w godz. 15:30 – 16:30. W tym czasie dyrektor jest do Państwa i uczniów dyspozycji.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązki służbowe dyżur może zostać przełożony na inny termin.

….

Dyrektor