O Szkole

SALE LEKCYJNE

kolorowe wnętrza, wyposażone w ciekawe pomoce dydaktyczne, posiadają kąciki zabaw oraz miejsce do nauki

ŚWIETLICA SZKOLNA 

czynna od godz. 6.30 do 16.00

STOŁÓWKA 

(przerwa obiadowa godz. 12.10 oraz godz. 13.10).

BIBLIOTEKA SZKOLNA

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

SALA GIMNASTYCZNA 

(MAŁA I DUŻA)

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ŚWIADCZONA PRZEZ PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

SZKOLNY KLUB MŁODEGO EKOLOGA

KOŁO EUROPEJSKIE

KOŁO TEATRALNE

KOŁO MUZYCZNE

KOŁO PLASTYCZNE

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE

SZKOLNY KLUB SPORTOWY