2016/2017

INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS I – VI
Dnia 27 kwietnia ( tj. czwartek) odbędzie się zebranie z Rodzicami.
Harmonogram zebrania:
– godzina 16.45 – spotkanie z Rodzicami dzieci wyjeżdżających na Zieloną Szkołę do Władysławowa na dużej sali gimnastycznej,
– godzina 17.00 – spotkanie Rodziców z nauczycielami wychowawcami w poszczególnych salach lekcyjnych.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Ze względów organizacyjnych tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi  w naszej szkole zostają przełożone z dnia 21 kwietnia na 24 kwietnia. Będzie to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, poświęcony zajęciom opiekuńczo – wychowawczym.

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja do klasy pierwszej


INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA ZIELONĄ SZKOŁĘ DO WŁADYSŁAWOWA
Uczniowie wyjeżdżający na Zieloną Szkołę do Władysławowa otrzymali dofinansowanie do wyjazdu ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz z Urzędu Gminy w Polance Wielkiej w wysokości 233 złotych na jednego uczestnika (w ramach programu  Zielone Szkoły 2017 – dofinansowanie działań mających na celu edukację ekologiczną oraz profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży z terenu powiatu oświęcimskiego). Całkowity koszt wyjazdu od jednego  dziecka wynosi 1065 złotych.  Po odliczeniu zaliczki wpłaconej przez Państwa w wysokości 150 złotych oraz wyżej wymienionego dofinansowania w wysokości 233 złotych  na konto Rady Rodziców (nr konta 71811010233007700045150001) należy wpłacić pozostałą część kwoty tj. 682 złote. Ostateczny termin wpłaty to 15.06.2017 roku. Uprzejmie prosi się wszystkich Rodziców, aby powyższa kwota wpłacona była we wskazanym terminie.
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu zostaną Państwu przekazane podczas kwietniowego Zebrania z Rodzicami. Termin spotkania zostanie podany przez nauczycieli wychowawców.
Organizatorzy:  Sylwia Kawczak
Katarzyna Filip


INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III – VI

SZANOWNI RODZICE!

Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej, podobnie jak w ubiegłym roku, stara się o pozyskanie dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz z Urzędu Gminy w Polance Wielkiej  na realizację projektu

Zielona Szkoła – nad morzem we Władysławowie.

W porozumieniu z biurem podróży Janina w Libiążu maksymalny koszt od jednego ucznia za pobyt może wynosić 1070 zł.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu:

– miejsce – Władysławowo, OW Baltic – sport

– czas pobytu –  11.09. 19.09. 2017r. (9 dni/ 8 noclegów)

– opieka – nauczyciele SP Polanka Wielka

– dojazd – autokar

Dodatkowe informacje:

– możliwość uzyskania zaświadczenia o pobycie na Zielonej Szkole w celu przekazania do zakładu pracy.

Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani wyjazdem prosi się o wypełnienie deklaracji i oddanie jej do nauczyciela wychowawcy do dnia 21.02.2017 roku.

deklaracja wladyslawowo zielona szkola 2017

zielona szkola 2017 wladyslawowo


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dnia 22.12.2016 roku  ( czwartek) zajęcia lekcyjne będą trwać w godzinach 7.50 – 11.20.

W tym dniu odbędą się wigilijki klasowe oraz świąteczna akademia,

wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

Jeżeli w tym dniu  w godzinach 6.30 – 16.00 nie możecie Państwo zapewnić opieki swoim dzieciom proszę uzupełnić zgłoszenie /załącznik pdf/  i oddać nauczycielowi wychowawcy do dnia 20.12.2016 roku (wtorek).

W tym dniu nie będzie obiadów, o godzinie 11.20 pod budynek szkolny zostanie podstawiony szkolny autobus, którym dzieci dojeżdżające powrócą do domu.

W dniach 23.12.2016 roku – 31.12.2016 roku trwa zimowa przerwa świąteczna.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

06.12.2016 r. wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej obowiązkowo  w ramach zajęć lekcyjnych wyjeżdżają do kina Planet Cinema w Oświęcimiu na film pt. „Trole”.

Całkowity koszt wyjazdu wynosi  –  24 złote ( cena biletu + transport).

Wszystkich uczniów prosi się o wpłacenie kwoty w wysokości –  14 złotych nauczycielowi wychowawcy do dnia 18.11.2016 roku ( piątek).

Pozostała kwota – 10 złotych  refundowana jest przez fundusz Rady Rodziców przy SP Polanka Wielka.

Uwaga: wyjazd do kina zastępuje szkolny prezent mikołajkowy.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

31.10.2016 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Jeżeli w tym dniu nie możecie Państwo zapewnić opieki swojemu dziecku prosi się o wypełnienie poniższej treści i oddanie jej do sekretariatu szkoły bądź do nauczyciela wychowawcy do dnia 27.10.2016 roku (czwartek), do godziny 8.00.

karta zgloszenia 31_10_2016


INFORMACJA DLA RODZICÓW

W SEKRETARIACIE SZKOŁY SĄ DO ODEBRANIA ZAŚWIADCZENIA ZA POBYT DZIECI NA ZIELONEJ SZKOLE W MRZEŻYNIE.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dnia 28. 09.2016 roku  (środa) odbędzie się szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej. W związku z powyższym dyrekcja szkoły prosi  rodziców uczniów  pozostających na zajęciach świetlicowych o odebranie ich najpóźniej do godziny 14:00.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z trwającą w naszej szkole  w dniach 20 – 27 września 2016 r. ewaluacją problemową w zakresie wymagań:

1) „ Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”,

2) „ Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Dyrekcja szkoły  zwraca się z prośbą do Rodziców o uzupełnienie anonimowych ANKIET DLA RODZICÓW do dnia 23.09.2016 roku,  do godziny 10. 00. Ankiety można odebrać w sekretariacie szkoły.

Dyrekcja szkoły informuje również o możliwości udziału w spotkaniu w obecności wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Wadowicach 22.09.2016 roku, o godzinie 16.00. Podczas spotkania poruszony zostanie temat współpracy ze szkołą.


EWALUACJA PROBLEMOWA 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej informuje , że w dniach 20 – 27 września 2016 r. na terenie placówki zaplanowana została ewaluacja problemowa w zakresie wymagań:

  •   „ Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
  •   „ Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Podstawa prawna ewaluacji:

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2015 roku, poz.1270),

– Planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 .

Osobami przeprowadzającymi ewaluację będą:

Pani Barbara Gancarczyk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie

Pani Halina Musiał – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie

W związku z powyższym  na terenie placówki  społeczność  szkolna weźmie udział w badaniu ankietowym i wywiadzie ( uczniowie za zgodą rodziców).


ZAPISY DZIECI NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ 

KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO SWIETLICY SZKOLNEJ 2016_2017


ZAPISY DZIECI NA STOŁÓWKĘ 

Regulamin korzystania z obiadow w stolowce 2016_2017

Deklaracja korzystania z obiadow w stolowce przedszkolnej 2016_2017


W roku szkolnym 2016/2017 podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe
do zajęć edukacyjnych zakupują tylko uczniowie klas szóstych.

Pozostali uczniowie otrzymują podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe
z dotacji celowej MEN w miesiącu wrześniu.

Uczniowie klas I-V zakupują tylko podręcznik do zajęć religii
(dla klas III zakupu podręczników dokona ksiądz katecheta,
wpłata przez rodziców zostanie dokonana w miesiącu wrześniu).

Wykaz podręczników dla klasy VI na rok szkolny 2016/2017 

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR/WYDAWNICTWO
Język polski ,,Teraz polski 6!’’.

Podręcznik  i zeszyt ćwiczeń

           A.      Klimowicz

Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka „Matematyka z kluczem kl. VI”. podręcznik + zbiór zadań M. Braun, A. Mańkowska,
M. Paszyńska

Nowa Era

Przyroda ,,Tajemnice przyrody 6’’
nowa podstawa programowa,
bez zeszytu ćwiczeń
Joanna Stawarz
Feliks Szlajfer
Hanna Kowalczyk

Wyd. Nowa Era

Język angielski Sprawdzian szóstoklasisty. Repetytorium. Virginia Evans, Jenny Dooley

Wyd. Express Publishing&Egis

Historia i społeczeństwo „Wczoraj i dziś’’

Podręcznik do historii
i społeczeństwa dla klasy 6

Grzegorz Wojciechowski
Zajęcia komputerowe ,,Informatyka Europejczyka’’podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej klasa 6,
bez zeszytu ćwiczeń

Edycja: Windows Vista MSOffice2007

Danuta Kiałka
Katarzyna Kiałka

Wyd. Helion

Muzyka Kontynuacja z klasy V
Plastyka Kontynuacja z klasy V
Zajęcia techniczne Bez podręcznika
Religia ,,Wierzę w Kościół’’
 podręcznik do nauki religii
dla kl. VI szkoły podstawowej.
J. Szpet
D. Jackowiak

Wyd. Św. Wojciecha Poznań

KALENDARZ IMPREZ I WAŻNYCH WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Hasło: Termin: Nazwa działania:
„Ciekawy początek” WRZESIEŃ

01.09.2016

02.09.2016

06 -16.09.2016

26.09.2016

30.09.2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Spotkanie z rodzicami – godz. 1730.

Rada Pedagogiczna (plan nadzoru)

Zielona szkoła

Szkolenie BHP

Dzień Chłopca

„Moja rola w szkole

 i klasie”

PAŹDZIERNIK

02.10.2016

19.10.2016

 

 

13.10.2016

14.10.2016

31.10.2016

Ekofestyn

 

Konsultacje z rodzicami – godz. 1700

Szkolenie Rady Pedagogicznej – godz. 1600-1900

Apel z okazji KEN

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, (odpracowany podczas Ekofestynu 02.10.2016)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

„Pamiętamy, wspominamy …” LISTOPAD

09.11.2016

14.11.2016

16.11.2016

21 – 26.11. 2016

30.11.2016

 

  

Apel z okazji Święta Niepodległości

Konferencja śródokresowa

Zebranie z rodzicami

Zielona szkoła kl. III

Andrzejki

„Otwieramy się  na innych” GRUDZIEŃ

 

06.12.2016

15.12.2016

 

15.12.2016

22.12.2016

23-31.12.2016

 

 

Mikołajki

Konsultacje z rodzicami – godz. 1700.

Informacja o ocenach niedostatecznych

z poszczególnych przedmiotów.

Klasowe wigilijki. Apel świąteczny.

Zimowa przerwa świąteczna.

(dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

„Poznajemy

 i akceptujemy siebie”

STYCZEŃ

 01.01.2017

 

06.01.2017

12.01.2017

….01.2017

24.01.2017

26.01.2017

30.01 – 12.02.2017

 

  Nowy Rok – (dzień ustawowo wolny od pracy)

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od pracy

Wystawienie przewidywanych ocen

z poszczególnych przedmiotów

Dzień Babci i Dziadka

Konferencja klasyfikacyjna, ostateczne wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów

Zebranie z rodzicami

Ferie zimowe (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

„Czujemy się bezpiecznie” LUTY

14.02.2017

22.02.2017

 

 

 Zabawa karnawałowo – walentynkowa.

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

Konferencja podsumowująca.

Konsultacje z rodzicami – godz. 1700.

„Obiektywni i tolerancyjni” MARZEC

 08.03.2017

 

08.03.2017

20.03.2017

21.03.2017

…03.2017

 

Dzień Kobiet

Babski wieczór

Konsultacje z rodzicami – godz. 1700.

Wyjazd do teatru, muzeum.

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Dzień otwarty dla 6-latków

„ Jesteśmy „eko” KWIECIEŃ

12.04.2017

13-18.04.2017

21.04.2017

26.04.2017

27.04.2017

28.04.2017

Apel z okazji Wielkanocy.

Wiosenna przerwa świąteczna.

Święto Ziemi
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

Konferencja śródokresowa

Zebranie z rodzicami

Apel z okazji Konstytucji 3 Maja

„Odkrywamy Europę” MAJ

 01.05.2017

 

 02.05.2017

 

 ….05.2017

 

11.05.2017

11.05.2017

….05.2017

30.05.2017

 

 Święto pracy (dzień ustawowo wolny od pracy)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Jestem Polakiem i Europejczykiem

Konsultacje z rodzicami – godz. 1700

Informacja o ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

Święto Rodziny

Dzień języka angielskiego

„Doceniamy piękno naszej Ojczyzny” CZERWIEC

01.06.2017

02.06.2017

10.06.2017

13.06.2017

15.06.2017

16.06.2017

23.06.2017

 

II Szkolny Rajd Górski.

Wystawienie przewidywanych ocen
z poszczególnych przedmiotów.

VII Rajd Rowerowy

Konferencja klasyfikacyjna, ostateczne wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów.

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Zakończenie roku szkolnego.