Dokumenty

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – klasy I – VIII (rok szkolny 2023/2024)


Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej – klasy I – III (rok szkolny 2023/2024)


Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej – klasy IV – VIII (rok szkolny 2023/2024)


Zgłoszenie ucznia Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej do przewozów autobusowych od 1 września 2023 roku


ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ – 2023/2024

KARTA ZGŁOSZENIA WYPADKU UCZNIA/WYCHOWANKA


REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ SPOZA OBWODU


Deklaracja dotycząca wyjazdu na Zieloną Szkołę do Łeby