RODO

W związku z wejściem w życie RODO prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
  • Administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 w Polance Wielkiej, ul. Długa 14, tel. 33 8488 390.
  • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
  • Administrator Danych informuje, iż każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • Każdej osobie, która wyraziła dobrowolnie zgodę przysługuje prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail Administratora lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub jej złożenie osobiście w siedzibie Administratora.