RADA RODZICÓW


Dnia 22 września 2020 roku odbyło się spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej z dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz Wójtem Gminy.

Na spotkaniu Pan Wójt poinformował RR o nowych ustaleniach dotyczących dowozu uczniów do szkoły.

Następnie Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2019/ 2020. Obecni na zebraniu członkowie Rady ,w głosowaniu jawnym, przyjęli sprawozdanie ustępujących władz.

Dyrektor podziękował za bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie dotychczasowemu Prezydium i wszystkim osobom wspierającym ich działania.

Następnie odbyły się wybory nowych władz.

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/ 2021 przedstawia się następująco:

– p. Małgorzata Kościelnik – przewodnicząca,

– p. Katarzyna Bielas – zastępca przewodniczącego,

– p. Barbara Francuz – skarbnik .

– p. Ewa Filas- sekretarz

– p. Mirosława Iwona Kutek

Nowa Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwaliła program wychowawczo –  profilaktyczny szkoły.

Na zakończenie spotkania dyrektor Zespołu przedstawił plan finansowy na rok 2021.

Dyrektor ZSP w Polance Wielkiej Tomasz BorowieckiNumer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr1 w Polance Wielkiej 71811010233007700045150001