RADA RODZICÓW


Wydarzenia szkolne przy współudziale naszej Rady Rodziców:

  • Wieczorek integracyjny dla klas I – III,
  • Wyjazd uczniów na zawody sportowe,
  • Przedstawienie teatralne dla uczniów kl. I – III pt. :Zaczarowany medalion z serii Smerfowe przygody” – 01.10.2019r,
  • Impreza środowiskowa „Eko – Festyn”.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom, uczniom za zaangażowanie i pomoc. Składamy również serdeczne podziękowania naszym Sponsorom za wspaniałe nagrody i wsparcie.


SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca – Alicja Świerguła

Zastępca przewodniczącej – Halina Pławny

Sekretarz – Barbara Pilch

Skarbnik – Edyta Stańczyk

Członek Rady Rodziców – Bogdan Chlebowski Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr1 w Polance Wielkiej 71811010233007700045150001