RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 przedstawia się następująco:

Magdalena Etmańska – przewodnicząca

Barbara Klęczar – zastępca

Sabina Wądrzyk – skarbnik

Leszek Jurecki – protokolantNumer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej 71811010233007700045150001