RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/ 2022 przedstawia się następująco:

p. Anna Odrobina – Wysogląd – przewodnicząca,

p. Ewa Filas – zastępca przewodniczącego,

p. Magdalena Wanat – skarbnik .

p. Justyna Lasek – protokolant

p. Maria Walczak – Leśniak – łącznikNumer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej 71811010233007700045150001