KONKURS „POMALUJMY RAZEM ŚWIAT – РОЗМАЛЮЙМО СВІТ РАЗОМ”

Z okazji zbliżajacego się Międzynarodwego Dnia Dziecka zachęcamy dzieci ukraińskie i polskie z klas I – VIII do udziału w konkursie „Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом”, organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka.

Prace na temat praw dziecka, pokazujące przyjaźń, wspólną zabawę, rodzinę, miłość, także tę do ojczyzny, można wykonać dowolną techniką plastyczną (bez użycia programów komputerowych) – mogą to być rysunki, obrazy malowane farbami, instalacje przestrzenne, itp.

Swoje dzieła plastyczne należy dostarczyć wraz z OŚWIADCZENIAMI RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA do dnia 25 maja 2022 roku, do Pań: klasy I – III – P. Beata Borowczyk, klasy IV – VIII – P. Katarzyna Filip.

Wstępnie wyselekcjonowane prace na terenie szkoły przez Szkolną Komisję Konkursową, po maksymalnie 3 sztuki z każdej kategorii – klasy I – IV, V – VIII zostaną przesłane w postaci scanów lub fotografii załączonych do maila z formularzem zgłoszenia i oświadczeniami (szczegóły w Regulaminie) na adres mailowy organizatora.

Szczegóły w regulaminie, a także na stronie internetowej organizatora: https://brpd.gov.pl/category/konkursy/

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ OŚWIADCZENIA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Pedagodzy szkolni: Beata Borowczyk, Katarzyna Filip