PLAN ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ, ZGODA NA ZAJĘCIA