Luty 2014

Luty 2014

W piątek 28 lutego w sali gimnastycznej naszej szkoły, na pierwszej lekcji odbyła się Debata szkolna 2.0. Do debaty zaproszono wszystkich uczniów i nauczycieli.

Koordynator projektu Szkoła z klasą 2.0 M. Jędrzejowska-Szczerba powitała zgromadzonych, przypomniała o trwającym projekcie Szkoła z klasą 2.0 oraz wyjaśniła cel spotkania.

Na początku było przedstawienie przypominające o zagrożeniach w sieci oraz o potrzebie przestrzegania zasad wypracowanego w projekcie Aktywna Edukacja Kodeksu TIK, w wykonaniu koleżanek  i kolegów z klas V i VI.

Następnie prowadząca zadawała pytania, a uczniowie udzielali odpowiedzi. Po czym role się zmieniły i to uczniowie mogli zadawać pytania lub przedstawiać swoje propozycje do szkolnego Kodeksu 2.0.

Później przzedstawicieli poszczególnych klas zaprosiła na środek, gdzie czekały na nich arkusze szarego papieru i pisaki oraz najważniejsze zadanie tego dnia – zapisanie najważniejszych zasad, których powinni wszyscy przestrzegać.

W czasie, gdy zespoły klasowe pisały reszta uczniów wyrażała swoje opinie na temat konieczności przestrzegania wypracowanych zasad.

Okazało się, że nawet najmłodsi doskonale wiedzą, co należy zrobić, aby czuć się bezpiecznie w sieci. I zaproponowane zasady w pełni pokrywają się z już istniejącym Kodeksem TIK, z którym dyrektor szkoły zapoznała rodziców podczas zebrania.

Kampania na temat cyberprzestrzeni i cyberprzemocy trwa od września i nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki propaguje właściwe zachowania i postawy podczas korzystania z TIK i Internetu.

Wykorzystano materiały ze strony sieciaki.pl.

Okazało się, że przygotowaniem do szkolnej debaty zajął się zespół projektu Szkoły z klasą 2.0 poprzez przeprowadzenie debat klasowych i wykonania własnych propozycji Kodeksu 2.0 Kodeksy poszczególnych klas stanowiły sedno tego spotkania i następnie znalazły się na szkolnym korytarzu i w pracowni komputerowej, aby wszyscy jeszcze raz mogli się im przyjrzeć i przeczytać.