Marzec 2014

W dniach 3-8 marca   uczniowie klas IIIa i IIIb wypoczywali na Zielonej Szkole w Soli koło Żywca.

Podziwiali uroki Beskidu Żywieckiego, poszukiwali oznak nadchodzącej wiosny. Poznawali obiekty historyczne i folklor górach żywieckich.

W czasie wycieczki dzieci przekroczyły granice 2 sąsiednich państw:  Czech i Słowacji w ciągu 10 dni

W Galerii w Koniakowie mogli podziwiać sztukę ludową i słynne koniakowskie koronki.

Podczas kolejnej wycieczki do Żywca podziwiali pałac i zwiedzali Muzeum Miejskie, gdzie w czasie zajęć mieli okazję pomalować drewniane ptaszki w ludowe wzory.

Po obiedzie  szybko regenerowali swoje siły i chętnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych.

Wieczorem integracja była pełna atrakcji. Był czas na tańce i zabawy… pokaz mody… konkurs młodych talentów… animacje z chustą, tunelem… oraz turnieje tenisa stołowego i piłkarzyków. Najlepsi zostali docenieni i nagrodzeni.

Ostatnia noc też była pełna niespodzianek J…

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Ale pozostają zdjęcia, wspomnienia i piękne pamiętniki z pobytu w Soli prowadzone przez dzieci, które można podziwiać w szkole.

  1. Wojtaszczyk
  2. Grabecka

W czwartek 6 marca nasi uczniowie z klas IV-VI uczestniczyli w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez edukatorów z Fundacji Ekologicznej „ARKA” z Bielska – Białej. Zajęcia te realizowane są w ramach projektu  „WODA – nie marnuję”, a jego celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w zakresie ochrony wód i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Badania wykazują, że prawie 50% dzieci i młodzieży nie stosuje żadnych działań dla ochrony i niemarnowania wody. Tymczasem ok. 93% wód w Polsce ma jakość poniżej wyznaczonego celu środowiskowego, a wskaźnik zasobów wody w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest jednym z najniższych w całej Europie.

Podczas  warsztatów uczniowie, w oparciu o film edukacyjny, uzupełniali podstawowe wiadomości na temat: zasobów wody na kuli ziemskiej, sposobów jej wykorzystania, ilości zużycia wody w przeliczeniu na jednego członka rodziny , przyczyn jej zanieczyszczania oraz sposobów oszczędzania.  Na atrakcyjność zajęć wpłynęły doświadczenia, podczas których uczniowie badali i analizowali właściwości wody w próbkach pobranych z kranu i z rzeki.

                                                                                                     Beata Nowak