Czerwiec 2014

Czerwiec 2014

Dnia 2 czerwca 2014 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. Spędziliśmy go bardzo aktywnie. Najpierw na sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie teatralne o charakterze profilaktycznym „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć…” w wykonaniu uczniów klas V. Aktorzy wskazywali recepty na zachowanie zdrowia, przekonywali młodych widzów do prowadzenia zdrowego trybu życia, pozbawionego nałogów, dalekiego od bierności i złego odżywiania.

Po przedstawieniu teatralnym uczniowie klas I – III udali się wraz ze swoimi wychowawcami na boisko LKS w Polance Wielkiej, gdzie uczestniczyli w różnorodnych konkurencjach sportowych, za które otrzymali medale, nagrody rzeczowe.
Klasy I – VI wraz z wychowawcami brały udział w PODCHODACH. Mieli do pokonania sześć stacji, które znajdowały się na terenie Polanki Wielkiej. Na każdej stacji na uczniów czekały koperty z zadaniami do realizacji, jak również wskazówkami na dalsza drogę. Dzieci wywiązały się ze swoich zadań bardzo dobrze. Z wielkim zaangażowaniem i zapałem przemierzali kolejne odcinki wytyczonej trasy. Najlepiej swe zadanie wykonali uczniowie klasy VIa otrzymując pierwsze miejsce. Drugie miejsce przypadło klasie Vb, trzecie – klasie Va. Klasy otrzymały nagrody w postaci gier edukacyjnych. PODCHODY zorganizowano w ramach szkolnego programu profilaktycznego „Stop uzależnieniom, biernemu trybowi życia i złemu odżywianiu!”, na którego realizacje pozyskano środki finansowe z funduszy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Polance Wielkiej.

Beata Borowczyk


IV RODZINNY RAJD ROWEROWY

 

7 czerwca 2014 r. odbędzie się IV Rodzinny Rajd Rowerowy, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej.

W rajdzie może wziąć udział każdy chętny posiadający sprawny rower.
Niepełnoletni uczestnik bierze udział w Rajdzie pod opieką osoby dorosłej.

Koszt udziału w rajdzie wynosi 15 zł (koszulka, ubezpieczenie).

Karty zgłoszenia oraz opłatę należy składać w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej
ul. Długa 14 do dnia 26 maja 2014r.

Przewidywany harmonogram IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego:

–            10.00 – 13.00  start parking przy OSP, przejazd I etapu

–            13.00 – 13.30  odpoczynek – parking przy Szkole i Przedszkolu

–            13.30 – 15.00  wyjazd, przejazd II etapu

–            15.00 – 15.30  zakończenie Rajdu (boisko LKS)

                                                                                             Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                     Organizatorzy

Trasa IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego Polanka Wielka 2014.

Odcinek Miejscowość Długość bieżąca ( km) Czas przejazdu Długość łączna
Parking przy OSP w Polance Wielkiej Polanka Wielka 0,1 2 min 0,1
W lewo ul. Ogrodowa Polanka Wielka 1,2 10 min 1,3
W prawo ul. Łąkowa Polanka Wielka 0,4 10 min 1,7
W lewo na ul. Słoneczna – Lipowa Polanka Wielka
– Piotrowice
2,0 15 min 3,7
W prawo
ul. Andrychowską
Piotrowice 0,7 5 min 4,4
W prawo na
ul. Kasztanową
ul. Kupałówka
Piotrowice 4,4 25 min 8,8
ul. Zamkowa Głębowice 2,2 30 min 11,0
W prawo na ul. Oświęcimska
ul. Pasternik – Polna
Głębowice- Polanka Wielka 4,5 30 min 15,5
W lewo na
ul. Południową
Polanka Wielka 1,0 15 min 16,5
W prawo na ul. Krótką Polanka Wielka 0,2 5 min 16,7
W prawo na ul. Długą Polanka Wielka 0,1 2 min. 16,8
Odpoczynek Parking przy Szkole Podstawowej
i Przedszkolu w Polance Wielkiej
30 min
W lewo na ul. Północną Polanka Wielka 0,7 10 min 17,5
W prawo na
ul. Środkową
Polanka Wielka 2,3 20 min 19,8
W lewo na ul. Stawowa- Lanckorona Polanka Wielka- Grojec 2,8 25 min 22,6
W lewo na ul. Puściny- Grojecka Grojec – Osiek 2,4 25 min 25,0
W lewo na
ul. Przecznica- Długa
Osiek – Polanka Wielka 1,7 10 min 26,7
W prawo na ul. Miodową Polanka Wielka 2,2 15 min 28,9
W prawo na ul. Długą Polanka Wielka 0,2 5 min 29,1
W prawo na ul Sportową. Boisko LKS „ Strumień” Polanka Wielka – zakończenie Rajdu Polanka Wielka 0,3 5 min 29,4