NASZE SUKCESY

NASZE SUKCESY

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w  konkursie ekologicznym pod hasłem  „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii”. Organizatorem jest Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu. ”. Konkurs organizowany jest od 10 lat. Jego celem jest wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych zużytych baterii, jako niebezpiecznego odpadu oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród uczniów naszego powiatu.   Do rywalizacji o jak największą ilość zebranego surowca włączyło się 31 szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatu oświęcimskiego w dwóch kategoriach. I udało się! W grupie II (powyżej 200 uczniów) zajęliśmy  II miejsce. 3 marca 2015 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu uczestniczyliśmy w uroczystym podsumowaniu akcji. Otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy oraz nagrodę rzeczową – telewizor. Były również gratulacje od władz powiatu i miasta. W dalszym ciągu poprzez takie działania będziemy rozwijać świadomość ekologiczną naszych uczniów.

Opiekun Klubu Ekologa

Danuta Wandor