WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY „NA RATUNEK ZIEMI”

WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY „NA RATUNEK ZIEMI”

W XV edycji Wojewódzkiego i I edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „ Na Ratunek Ziemi” w kategorii Prace literackie – opowiadanie z klas I-III  II miejsce zdobył uczeń klasy III Kamil Makuch, natomiast w kategorii Prace fotograficzne z klas I-VI  III miejsce otrzymała Julia Klęczar. Koordynatorem konkursu była pani Danuta Wandor.

Uczniowie w raz z nauczycielem zostali zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród do Cinema Park Bonarka w Krakowie na 25 marca 2015r.