EKOFESTYN

EKOFESTYN
20 września na terenie parku rekreacyjnego został zorganizowany szkolny Ekofestyn. W wymiarze lokalnym, jak co roku było to wydarzenie, które miało na celu integrować mieszkańców naszej gminy. Celem Ekofestynu, oprócz rozwijania zainteresowań ekologicznych oraz integrowania środowiska lokalnego było również propagowanie wśród uczestników aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zaprezentowanie rodzicom efektów pracy ich dzieci.
  Festyn rozpoczął się o godz. 13:00. Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor – pani Sylwia Kawczak, powitała zaproszonych gości: wójta gminy Polanki Wielkiej – p. Grzegorza Gałgana, przewodniczącego komisji oświaty – p. Romana Dobrowolskiego, przewodniczącego Rady Gminy – p. Daniela Gałgana, dyrektor przedszkola – p. Barbarę Tolarczyk, dyrektora gimnazjum – p. Andrzeja Momota,  kierownik GOPS –p. Ewę Ortman, przedstawiciela Koła Łowieckiego Czajka – p. Józefa Kukułę, wiceprezesa OSP – p. Dariusza Nowaka, p. Czesława Opyda oraz p. Danutę Wandor, która przez wiele lat prowadziła w naszej szkole Koło Ekologiczne, przewodniczącą Rady Rodziców – p. Agnieszkę Waligóra oraz uczniów, rodziców i wszystkich przybyłych uczestników szkolnej uroczystości.
Po oficjalnym powitaniu gości odbył się pokaz Mody Ekologicznej. W tym roku miał on wyjątkowy charakter ze względu na hasło przewodnie „W tle historii”. To dało możliwość wcielenia się w role od epoki Kamienia Łupanego aż do czasów współczesnych. Mogliśmy podziwiać pełną gamę strojów, które wykonane zostały z różnych materiałów w tym z odpadów ( nakrętek, kartonu, makulatury, plastiku itp.).
W dalszej części miały miejsce przedstawienia artystyczne uczniów z naszej szkoły, nauka tańca dworskiego, występy chirlliderek, ekologiczny konkurs rodzinny, pokaz OSP, prelekcja p. Józefa Kukuły na temat gospodarki łowieckiej, która często jest negatywnie postrzegana i rozumiana. Na scenie wręczaliśmy mnóstwo nagród, m.in. za surowce wtórne, najpiękniejszy strój, konkurs literacki o tematyce ekologicznej, prace plastyczne, konkurencje sportowe, a puchary w tej kategorii ufundował  p. Roman Dobrowolski. Musimy zaznaczyć, że nadrzędnym celem wszystkich pokazów i atrakcji była edukacja poprzez zabawę.
Na terenie parku działały stoiska plastyczne, sportowe, rękodzieła, kiermasze książek i zabawek oraz kącik regionalnych potraw. Działaniom głównym towarzyszyła mała gastronomia, sprzedawano ciasto upieczone przez rodziców, prażonki, kiełbaski i inne. Atrakcją tegorocznego festynu był kantor z dukatami, dzięki którym mogliśmy się przenieść w zamierzchłe czasy.
Przygotowanie festynu wymagało nakładów ogromnej pracy, zgromadzenia mnóstwa materiałów, przeprowadzenia wielu prób. Warto podjąć ten trud z uwagi na ich celowość i atrakcyjność. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania, a przede wszystkim Radzie Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej.

Beata Nowak, Katarzyna Filip