KOLOROWE DNI W SZKOLE

KOLOROWE DNI W SZKOLE

W naszej szkole w II półroczu odbywał si midzyklasowy konkurs
„Kolorowe dni w szkole”
Jego głównym celem było przede wszystkim:
– integracja społecznoci szkolnej,
– poznanie symboliki kolorów,
– kształtowanie estetyki stroju,
– edukacja „z umiechem”.
Oczywicie wygrały te klasy, w których uczniowie mieli najwicej
elementów stroju w ustalonym kolorze.
Ponisze wyniki obejmuj procentowy udział uczniów w zabawie
w poszczególnych klasach :
Ia – 64%
Ib – 75% – II miejsce
Ic – 56%
IIa – 66%
IIb – 67%
IIc – 64%
IIIa – 70% – III miejsce
IIIb – 79% – I miejsce
IV – 64%
Va – 57%
Vb – 53%
VIa – 47%
VIb – 55%
Gratulujemy zwycizcom   
Beata Nowak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA