OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
TEST JĘZYKOWY OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z
JĘZYKA ANGIELSKIEGO 27 edycja odbyła się w naszej szkole 15 kwietnia
2016 roku . Cele konkursu językowego to przede wszystkim: zachęcenie jak
największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych,
rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem
angielskim, wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których
mówi się językiem angielskim. W konkursie wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły,
z klas III-VI. Uczestnicy mogli zdobyć 100 punktów.
Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów.
Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
– laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalna liczba 100
punktów,
– laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt,
– laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt,
– laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt,
– laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt,
– laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.
WYNIKI KONKURSU:
Emilia Borowczyk III a laureat I stopnia
Martyna Huczek III b laureat I stopnia
Nicola Costazza III b laureat I stopnia
Martyna Szabla III a laureat II stopnia
Dagmara Gryska III b laureat II stopnia
Bartłomiej Zemła III a laureat IV stopnia
Weronika Bies III b laureat V stopnia
Karolina Grubka III b laureat V stopnia
Przemysław Całus III a laureat V stopnia
Julia Makuch V a laureat IV stopnia
p. Agnieszka Mitera
1