MATEMATYKA IS COOL

MATEMATYKA IS COOL

MATEMATYKA IS COOL
Dziękujemy za udział w I i II etapie.
Zadaniem uczniów było rozwiązywanie zadań tekstowych, których treść była podana w języku
angielskim.
Po podsumowaniu zdobytych punktów w dwóch etapach lista zwycięzców wygląda
następująco:
I miejsce Julianna Szymonek klasa IV , Julia Orlanka klasa VIb
II miejsce Mikołaj Żołneczko klasa Vb, Barbara Piotrowska klasa VIb
III miejsce Klaudia Jarzyna klasa VIb
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!
p.Karolina Krawczyk, p.Agnieszka Mitera