„MAŁY – WIELKI CZŁOWIEK”

„MAŁY – WIELKI CZŁOWIEK”

„MAŁY – WIELKI CZŁOWIEK” – ogłaszamy plebiscyt do 15 czerwca
2017r. na najbardziej życzliwą osobę w klasie oraz w szkole!
Samorząd Uczniowski zwraca się z prośbą , by z wszystkich klas
I- III i IV -VI dokonać obiektywnego wyboru 2 kandydatów
do 25 dnia każdego miesiąca a w czerwcu do 15-tego.
Osoby te powinny wyróżniać się takimi cechami jak:
życzliwość, koleżeńskość, sprawiedliwość, uprzejmość, wyrozumiałość,
rzetelność, szacunek i tolerancja.
Celem tej akcji jest promowanie podstawowych zasad i umiejętności kulturalnego
zachowania wśród dzieci, a także uwrażliwienie na potrzeby i problemy innych osób
szczególnie niepełnosprawnych oraz przybliżenie uczniom savoir-vivre’u
obowiązującego na co dzień.