ZAKOŃCZENIE AKCJI ZBIÓRKA NAKRĘTEK

ZAKOŃCZENIE AKCJI ZBIÓRKA NAKRĘTEK

Klub Młodego Ekologa pragnie podziękować wszystkim uczniom naszej
szkoły, którzy włączyli się aktywnie do zbiórki nakrętek plastikowych, kierując się
chęcią pomocy uczniowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach.
Członkowie i opiekun KME