PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ” realizowany w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej 2016/2017

PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ”
realizowany w Szkole |Podstawowej
w Polance Wielkiej
ROK SZKOLNY 2016/2017
Hasło przewodnie XI edycji: „TRZYMAJ FORMĘ AKTYWNIE I ZDROWO”.
Nasza szkoła przystąpiła do programu „Trzymaj formę” przy współpracy z Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Oświęcimiu. Organizatorami programu są Główny
Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.
• CEL GŁÓWNY:
Zwiększenie świadomości uczestników Programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności
fizycznej na zdrowie.
• CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety oraz
aktywności ruchowe człowieka.
2. Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem,
odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
3. Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów
spożywczych i umiejętności korzystania z nich.
• ZASADY REALIZACJI PROGRAMU
1. Program realizowany jest w roku szkolnym 2016/2017
2. Uczestnikami programu są uczniowie gimnazjum klas IV -VI
3. Program realizowany jest na lekcjach: przyrody, wychowania fizycznego, zajęciach
technicznych, godzinach wychowawczych oraz na różnych formach zajęć
pozalekcyjnych.
4. Program skierowany jest do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska
lokalnego.
PLAN REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ”
Zadania do
realizacji
Sposób
realizacji
Odpowiedzialni Czas realizacji
Przekazanie informacji
podczas Rady
Pedagogicznej
o realizacji zadań
w ramach programu
– przedstawienie celów i
zadań
programu
Beata Nowak, Beata
Borowczyk styczeń 2017
Zadania do
realizacji
Sposób
realizacji
Odpowiedzialni Czas realizacji
„Trzymaj formę”
Poinformowanie
uczniów
o przystąpieniu do
programu „Trzymaj
formę”
– prelekcje na temat
zdrowego stylu życia,
– broszurki,
– plakaty,
– strona internetowa
szkoły,
– strona
www.trzymajforme.pl/
Beata Nowak, Beata
Borowczyk
Karolina Krawczyk, Tomasz
Borowiecki, Adrianna Kolasa
styczeń 2017r.
Poinformowanie
rodziców
o przystąpieniu
do programu
– zebranie z rodzicami
– strona internetowa
szkoły,
– strona
www.trzymajforme.pl/
– broszury
Beata Nowak, Beata
Borowczyk
Karolina Krawczyk,
Adrianna Kolasa
styczeń 2017
„Dzień smacznego
jedzenia”
– układanie jadłospisu
i wykonanie przez
uczniów klas V-VI
zdrowych deserów, np:
zdrowe muffinki
marchewkowe
i szpinakowe na Tłusty
Czwartek
Beata Nowak, Karolina
Krawczyk, Adrianna Kolasa
rodzice
luty 2017r.
Mierzenie wskaźnika
BMI
/Body Mass Index/
– uczniowie dokonują
obliczeń BMI,
sprawdzają prawidłową
masę ciała, wykonują
diagramy klasy
Beata Nowak, Karolina
Krawczyk, Adrianna Kolasa luty 2017r.
„Jakie dodatkowe
substancje znajdują się
w żywności”
– edukacja
konsumencka- analiza
etykiet na produktach
spożywczych
Beata Nowak, Karolina
Krawczyk, Adrianna Kolasa
rodzice
luty/marzec 2017r.
Zapoznanie
z zaburzeniami stanu
odżywiania oraz
chorobami z tym
związanymi
– realizacja treści
programowych
w ramach edukacji
zdrowotnej kl. V-VI
Beata Nowak, Karolina
Krawczyk, Adrianna Kolasa
rodzice
marzec 2017r.
Odkrywamy ciało jako
budowlę
skonstruowaną ze
składników
odżywczych

– konkurs
międzyklasowy –
stworzenie gry
planszowej
na temat budowy
i funkcjonowania
ludzkiego organizmu
Beata Nowak, Beata
Borowczyk
Karolina Krawczyk,
Adrianna Kolasa
marzec/kwiecień
2017r.
„Jeść czy nie jeść – oto
jest pytanie? – W jaki
– ankieta badająca styl
życia uczniów i ich
Beata Nowak, Beata
Borowczyk marzec 2017r.
Zadania do
realizacji
Sposób
realizacji
Odpowiedzialni Czas realizacji
sposób odżywiają się
Polanczanie?”
rodziców.
– wnioski z ankiety
zostaną przedstawione
na stronie internetowej
szkoły
Samorząd Uczniowski
„Znam zasady
zdrowego żywienia”
– konkurs na plakat
„Moje motto
żywieniowe”
Beata Nowak, Beata
Borowczyk
Samorząd Uczniowski
marzec/ kwiecień
2017r.
„Oceń swoją sprawność
fizyczną”
– uczniowie dokonują
pomiaru tętna przed
i po wysiłku, analizują
swoją wydolność
Karolina Krawczyk, Tomasz
Borowiecki wg planu
Promujemy zdrowy
styl życia „Żyj zdrowo
na sportowo”
udział w turniejach
zawodach szkolnych
i pozaszkolnych
-uczestnictwo w
zajęciach SKS,
– wyjazdy na lodowisko
– turniej tenisa
stołowego
– turniej badmintona
– turniej klasowy w dwa
ognie,
– pokazy filmów
promujących zdrowy
styl życia,
– omówienie wpływu
nałogów na organizm,
– dyskoteki szkolne,
– wycieczki terenowe,
-organizacja Rajdu
Górskiego i Rajdu
Rowerowego
Karolina Krawczyk ,Tomasz
Borowiecki
Beata Nowak
Beata Borowczyk
Katarzyna Filip
Adrianna Kolasa
Agnieszka Mitera
styczeń – czerwiec
2017r.
„Ruch, ruch, ruch”
– konkurs
międzyklasowy na
autorską piosenkę
promującą zdrowy styl
życia
Beata Nowak, Karolina
Krawczyk, Adrianna Kolasa
Samorząd Uczniowski
maj 2017r.
Projekt medialny:
Kręcimy film na temat
„Co robisz codziennie
dla zdrowia”
– konkurs na realizację
zadań projektu przez
uczniów kl. VI.
– Beata Nowak, Karolina
Krawczyk, Adrianna Kolasa
– nauczyciel informatyki
kwiecień/maj 2017r.
Zapoznanie
z zaburzeniami stanu
odżywiania oraz
chorobami z tym
związanymi
– realizacja treści
programowych w
ramach edukacji
zdrowotnej kl. V-VI
Beata Nowak, Karolina
Krawczyk, Adrianna Kolasa
rodzice, specjaliści
marzec 2017r.
Zadania do
realizacji
Sposób
realizacji
Odpowiedzialni Czas realizacji
Zakończenie realizacji
zadań programu
„Trzymaj formę”
Podsumowanie
realizacji programu.
Prezentacja
multimedialna z działań
wykonanych przez
uczestników programu.
Złożenie sprawozdania
do PSSE
Zespół profilaktyczny
czerwiec 2017r.
Opracowanie – koordynatorzy programu: Beata Nowak, Beata Borowczyk
ŹRÓDŁA DO WYKORZYSTANIA:
Strona główna: www.trzymajforme.pl/
Strona dla rodziców: http://www.trzymajforme.pl/strona-glowna-6
Strona dla młodzieży: http://www.trzymajforme.pl/strona-glowna-1
ILE ENERGII POTRZEBUJESZ?
Normy zapotrzebowania na energię dla młodzieży w wieku 10-15 lat w Polsce opracowane
przez Instytut Żywności i Żywienia

DZIENNE ZALECENIA ŻYWIENIOWE
SKŁADNIKI JEDNOS
TKI
GRUPY WIEKOWE
10-12 LAT 13-15 LAT
DZIEWCZĘT
A
CHŁOPC
Y
DZIEWCZĘT
A
CHŁOPC
Y
WARTOŚĆ
ENERGETYCZNA
kcal 1755-2150 1900-2350 1950-2400 2200-2850
BIAŁKO g 75 75 85 95
TŁUSZCZE g 62-74 65-81 67-83 78-98
WĘGLOWODANY g 350-385 350-385 380-415 525-535
Wiek Masa
ciała (kg)
Aktywność fizyczna
Mała
(kcal/dobę)
Umiarkowana
(kcal/dobę)
CHŁOPCY
10-12 35 1900 2150
lat 37 1950 2200
39 2000 2250
42 2100 2350
13-15 47 2200 2500
lat 50 2300 2600
53 2350 2650
55 2400 2750
56 2450 2750
59 2500 2850
DZIEWCZĘTA
10-12 35 1750 2000
lat 37 1800 2050
39 1850 2100
42 1900 2150
13-15 45 1950 2200
lat 50 2050 2300
53 2100 2350
55 2150 2400
ROZKŁAD POSIŁKÓW W CIĄGU DNIA
Dobowe zapotrzebowanie organizmu = 100%
I wariant:
5 posiłków w ciągu dnia /z podwieczorkiem i „skromną małą kolacją”/
Posiłek Procent dobowego zapotrzebowania
na energię
1. Śniadanie: 20-25%
2. II śniadanie: 15-20%
3. Obiad: 35-40%
4. Podwieczorek: 5-10%
5. Kolacja 10-15%

II wariant:
4 posiłki w ciągu dnia /bez podwieczorku i z „lepszą kolacją”, która powinna być spożyta nie
później niż 2 godz. przed pójściem spać/
Posiłek Procent dobowego zapotrzebowania
na energie
1. Śniadanie: 20-25%
2. II śniadanie: 15-20%
3. Obiad: 35-40%
4. Kolacja 15-20%
WYDATKOWANIE ENERGII W CZASIE WYKONYWANIA RÓŻNYCH
CZYNNOŚCI
RODZAJ AKTYWNOŚCI MASA CIAŁA W KILOGRAMACH
35 40 45 50 55 60 65
sen 6 6 8 8 9 9 10
zmywanie naczyń i
prasowanie
12 14 16 17 19 21 22
odkurzanie i zamiatanie 14 16 18 20 22 24 26
czytanie przy stole 7 9 10 11 12 13 14
pisanie przy stole 9 10 11 12 14 15 16
rozmawianie i śpiewanie 9 10 12 13 14 16 17
spacer 16 18 21 23 25 28 30
wchodzenie na schody 92 105 118 131 145 158 171
schodzenie ze schodów 30 35 39 43 48 52 56
koszykówka 60 68 77 85 94 102 110
gimnastyka 23 26 30 33 36 40 43
narciarstwo biegowe 42 48 54 60 66 72 78
jazda na rowerze:
10 km/godz.
23 26 29 33 36 39 42
15 km/godz. 36 41 46 50 55 60 65
hokej na trawie 47 54 60 67 74 80 87
hokej na lodzie 91 104 117 130 143 156 168
łyżwiarstwo figurowe 70 80 90 100 110 120 130
judo 69 78 88 98 108 118 127
biegi:
8 km/godz
60 66 72 78 84 90 95
10 km/godz 73 79 85 92 100 107 113
12 km/godz 83 91 99 107 115 123 130
14 km/godz – – 113 121 130 140 148
jazda konna na maneżu 24 27 31 34 37 41 44
jazda konna galopem 45 51 58 64 71 77 84
ćwiczenia ze skakanką 42 48 54 60 66 72 78
taniec 24 28 31 35 38 42 45
piłka nożna 63 72 81 90 99 108 117
pływanie 30m/min:
styl klasyczny

34

38

43

48

53

58

62
kraul 43 49 56 62 68 74 80
styl grzbietowy 30 34 38 42 47 51 55
tenis stołowy 24 28 31 34 37 41 44
tenis 39 44 50 55 61 66 72
siatkówka 35 40 45 50 55 60 65
marsz:
4 km/godz.
23 26 28 30 32 34 36
TEST WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ
Pomiar tętna na tętnicy promieniowej
Tabela tętna
Data
tętno spoczynkowe
tętno po
przysiadach
tętno po 1 minucie
tętno po 2 minutach
tętno po 3 minutach