KLUB MŁODEGO EKOLOGA ogłasza konkurs skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły NA ZBIÓRKĘ BATERII

KLUB MŁODEGO EKOLOGA ogłasza konkurs skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły NA ZBIÓRKĘ BATERII

KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ogłasza konkurs skierowany
do wszystkich uczniów
naszej szkoły
NA ZBIÓRKĘ BATERII
Baterie to odpady niebezpieczne
W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą
toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia
człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm,
rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące
i korozyjne.
Każdy z uczestników konkursu jest proszony o zbieranie
baterii i gromadzenie ich w swoim domu, by następnie w
określonym terminie w miesiącu kwietniu dostarczyć je do
szkoły.
O przewidywanym terminie zbiórki powiadomimy tydzień wcześniej
Zapraszamy do udziału. Czekają na Was ciekawe nagrody.
Opiekun Klubu Młodego Ekologa
Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg
kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu.
Ołów – powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia
mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, neuropatię i
nadciśnienie tętnicze.
Rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa
organizmy żywe;
u ludzi powoduje m.in.: uszkodzenia układu nerwowego, nerek,
niewydolność oddechową, deformację kości.
Kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując,
m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany
nowotworowe.
Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym
oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.
Lit –powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy,
sercowo-naczyniowy, a także(ze względu na właściwości żrące)
skórę człowieka.

Czy wiesz, że 1 mała bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby
i zatruć 400 l wody ?