„O WYCHOWYWANIU – OCALMY MIESZKAŃCÓW NASZEJ PLANETY”

"O WYCHOWYWANIU - OCALMY MIESZKAŃCÓW NASZEJ PLANETY"

„O WYCHOWYWANIU – OCALMY MIESZKAŃCÓW NASZEJ
PLANETY”
23 marca – na terenie Sali Widowiskowej i Biblioteki Gminnego Centrum
Kultury – członkowie Klubu Młodego Ekologa wzięli udział w warsztatach, a ich
tematyka nawiązywała do konieczności ochrony wielu gatunków zwierząt i roślin,
które możemy spotkać w naszym najbliższym regionie. Spotkanie przeprowadzono
w ramach IV edycji projektu „Czysta małopolska” w formie inscenizacji i zajęć
edukacyjnych.
W rolę edukatorów wcielili się: pan leśniczy – Robert Piętoń, pan
bibliotekarz – Michał Lisowski oraz sami ekolodzy wraz z opiekunem Klubu
Młodego Ekologa.
W pierwszej części grupa artystów – ekologów zaprezentowała przedszkolakom
barwne przedstawienie zachęcające do dbałości o las i zamieszkujące go zwierzęta pod
kierunkiem p. Beaty Nowak i p. Sylwii Kawczak. Po występie przedszkolaki
wysłuchały krótkiej wypowiedzi pana Roberta Piętonia. Następnie członkowie Klubu
Młodego Ekologa przeszli do biblioteki, by wysłuchać prelekcji pana leśniczego.
Głównym jej celem było zapoznanie z zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin
najbliższego regionu, a także kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę oraz
przekonania o potrzebie jej ochrony. W trakcie wypowiedzi leśniczego dzieci
zadawały wiele dodatkowych pytań, co świadczyło o ich dociekliwości i potrzebie
zdobywania nowych informacji.
Podsumowaniem zajęć było rozwiązywanie kart pracy (ekolodzy pracowali
w grupach) oraz quiz biblioteczny z wykorzystaniem technologii internetowej (iPady,
projektor) na temat roślin i zwierząt chronionych w naszym regionie a opracowany
przez pana Michała Lisowskiego.
Opiekun Klubu Młodego Ekologa – Beta Nowak