SUKCESY

SUKCESY

Sukcesy, sukcesy !!!
Julia Makuch uczennica klasy VIa odnosi sukcesy w ogólnopolskich konkursach
plastycznych.
Jednym z nich jest konkurs „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie
zabawa” organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Konkurs
ten był elementem kampanii informacyjnej o niebezpieczeństwach jakie mogą spotkać dzieci ze
strony substancji chemicznych w gospodarstwach rolnych.
Kolejny konkurs, w którym Julia zdobyła nagrodę to XVII Biennale Twórczości
Plastycznej Dzieci i Młodzieży organizowane przez Miejski Dom Kultury w Oświęcimiu. Jej
praca zyskała uznanie Jury, a Julia otrzymała atrakcyjne nagrody.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Katarzyna Filip