OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
TEST JĘZYKOWY OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO 31 edycja odbyła się w naszej szkole w kwietniu . Cele konkursu
językowego to przede wszystkim: zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego
opanowania języków obcych, rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów
posługujących się językiem angielskim, wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach
i regionach, w których mówi się językiem angielskim. W konkursie wzięło udział 28 uczniów
naszej szkoły, z klas III-VI. Uczestnicy mogli zdobyć 100 punktów.
Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd
to strata 4 punktów. Miano:
– laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalna liczba 100 punktów,
– laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt,
– laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt,
– laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt,
– laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt,
– laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.
WYNIKI KONKURSU:
KLASY III
Miłosz Mitera laureat I stopnia z wyróżnieniem
Kacper Jankowski laureat V stopnia
Patrycja Jurecka laureat V stopnia
KLASY IV
Krzysztof Chlebowski laureat III stopnia
Mateusz Handzlik laureat IV stopnia
KLASY V
Natalia Nalepka laureat V stopnia
Weronika Bies laureat V stopnia
Dagmara Gryska laureat V stopnia
Bartłomiej Zemła laureat V stopnia
p. Agnieszka Mitera, p. Renata Kleszcz