VIII RODZINNY RAJD ROWEROWY w POLANCE WIELKIEJ

VIII RODZINNY RAJD ROWEROWY w POLANCE WIELKIEJ

16.06.2018 roku odbył się VIII RODZINNY RAJD ROWEROWY w POLANCE
WIELKIEJ. Organizatorem rajdu była Szkoła Podstawowa nr 1w Polance Wielkiej oraz Rada
Rodziców. W imprezie wzięło udział 340 uczestników.
Rajd rozpoczął dyrektor szkoły pan Tomasz Borowiecki, witając wszystkich bardzo
serdecznie i przypominając program dnia. Orszak rowerowy wyruszył trasą, która wynosiła 24
kilometry i przebiegała ulicami : Długą, Słoneczną oraz Polną w Polance Wielkiej, Wrzosową
i Bukowiecką w Piotrowicach, Zamkową, Ogrodową, Oświęcimską, Łazy, Wadowicką,
Plebańską i Kulturową w Głębowicach. Po 14 kilometrach trasy na wszystkich uczestników
czekał odpoczynek w WDK w Głębowicach. Tutaj Rada Rodziców przygotowała słodki
poczęstunek. Koniec rajdu miał miejsce w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej, gdzie dla
wszystkich uczestników została przygotowana smaczna grochówka przez strażaków z Polanki
Wielkiej. Podczas rodzinnej biesiady Wójt Gminy Polanka Wielka pan Grzegorz Gałgan
uhonorował upominkami najmłodszych i najstarszych uczestników rajdu. Wśród pozostałych
rajdowiczów wylosowano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nad bezpieczeństwem podczas imprezy czuwała Policja, Ochotnicza Straż Pożarna
w Polance Wielkiej oraz grupa medyczna VANMED.
Taka forma aktywności to doskonały sposób na aktywny wypoczynek. Impreza ta cieszy
się popularnością wśród mieszkańców Polanki Wielkiej. Integruje swym zasięgiem rodziny
stwarzając możliwość do wolnego od używek spędzania czasu wolnego.
Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy bardzo dziękujemy.
Katarzyna Filip, Sylwia Kawczak