APEL PODSUMOWUJĄCY

11 stycznia na sali gimnastycznej odbył się apel podsumowujący pracę dydaktyczno – wychowawczą w I półroczu.  Spotkanie rozpoczął Dyrektor  –  p. Tomasz Borowiecki. W pierwszej kolejności przedstawił i nagrodził grupę uczniów ze 100% – tową frekwencją. Następnie zaprezentowani zostali uczniowie, którzy otrzymali  wyróżnienia, a także wręczono stypendia za wyniki w nauce. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie wyników konkursów organizowanych przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego, Klubu Młodego Ekologa oraz olimpiady z j. angielskiego. Na zakończenie p. Dyrektor w imieniu własnym i nauczycieli życzył wszystkim uczniom udanych ferii – bezpiecznych  i pełnych niezapomnianych wrażeń oraz odpoczynku.