OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEST JĘZYKOWY  OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  33  edycja odbyła  się w naszej szkole w kwietniu 2019 roku  .  Cele konkursu językowego to przede wszystkim: zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych, rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim, wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim. W konkursie wzięło udział 18 uczniów naszej szkoły, z klas III-VI. Uczestnicy mogli zdobyć 100 punktów. 

Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalna liczba 100 punktów,
laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt,
laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt,
laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt,
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt,
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

WYNIKI KONKURSU:

KLASY IV

Miłosz Mitera                    laureat II stopnia

Kacper Jankowski            laureat  IV stopnia

KLASY V

Krzysztof  Chlebowski    laureat I stopnia

Tatiana Cygan                 laureat V stopnia

KLASY VI

Weronika Bies                 laureat I stopnia z wyróżnieniem

Martyna Szabla               laureat V stopnia

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy uzyskanych wyników!!!         p. A.Mitera i p.M.Wróbel so-them