UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020, ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

WITAJ SZKOŁO!

Nowy rok szkolny uczniowie SP1 w Polance Wielkiej rozpoczęli o godzinie 8.00 mszą świętą, po której delegacje złożone z przedstawicieli instytucji działających na terenie gminy , z panem wójtem G. Gałganem na czele pod pomnikiem ofiar I i II wojny światowej złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze , aby uczcić 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Następnie wszyscy udali się do szkoły , gdzie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Po odśpiewaniu hymnu państwowego klasy VII a i V c humorystycznie pożegnały wakacje i powitały nowy rok szkolny.
Po części artystycznej pan dyrektor Tomasz Borowiecki przywitał wszystkich rodziców, nauczycieli, uczniów , a w szczególności pierwszoklasistów. Przedstawił także nowo zatrudnionych nauczycieli i wychowawców.
W tym dniu odbyło się również ślubowanie i pasowanie na ucznia. Tradycyjnie nowi uczniowie złożyli przysięgę i uczestniczyli w ceremonii pasowania ołówkiem, po której oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcia, Następnie pan dyrektor wszystkich uczniów zaprosił na spotkania z wychowawcami do sal lekcyjnych.