WIECZOREK INTEGRACYJNY KLAS I-III

Wieczorek integracyjny klas I-III.
Nasi najmłodsi wychowankowie klas I-III, początkiem listopada mieli szczególną możliwość współzabawy podczas wieczorku integracyjno – filmowego, zwieńczonego zabawą muzyczną.