(NIE)ZWYKŁE LEKCJE BIOLOGII

(Nie)zwykłe lekcje biologii – projekty uczniowskie

14 listopada miała miejsce lekcja biologii przygotowana przez uczniów klasy 7a na temat higieny układu ruchu. Zadaniem uczniów było wyposażenie swoich rówieśników w podstawową wiedzę w zakresie diagnozowania najczęściej występujących wad postawy ciała oraz wdrożenie młodzieży do podejmowania działań zapobiegających i przeciwdziałających wadom postawy (zwłaszcza w okresie wzrostu). Metoda, którą zastosowano była inscenizacja a miejsce wydarzeń – ośrodek zdrowia.

Oczywiście, by lepiej przybliżyć szereg wiadomości, lekarz wykorzystał jedno z cudów obecnej techniki – tablicę multimedialną. Po zakończonym przedstawieniu został przeprowadzony qiuz. Na zakończenie odbyła się prezentacja pierwszej pomocy w odniesieniu do urazów – złamania i zwichnięcia kończyny górnej

Wiktoria Gleczman, Martyna Szabla, Dawid Sobczuk

19 listopada na lekcję biologii wkroczyli ratownicy medyczni. Dlaczego?! Uczennice z naszej klasy chciały przedstawić scenkę na temat urazów układu ruchu i przybliżyć kolegom i koleżankom, jak należy postępować w razie skręcenia lub złamania ręki.

Wszystko zaczęło się od tego, że w czasie pobytu w szkole jedna z koleżanek upadła na schodach i złamała rękę. Uczennice szybko poinformowały o tym zdarzeniu nauczycielkę, która bezzwłocznie zadzwoniła na numer alarmowy i przekazała najważniejsze informacje – tak jak należy to robić zgodnie z procedurami. Zanim przybyli ratownicy naszej koleżance udzielono pierwszej pomocy poprzez usztywnienie ręki za pomocą chusty. Wreszcie dotarli ratownicy, którzy zaprezentowali fachową obsługę pacjenta. Koleżanka została przewieziona do szpitala celem wykonania dokładnego badania po upadku i prześwietlenia ręki. Na zakończenie „pielęgniarki” zaprezentowały jak należy prawidłowo bandażować skaleczoną rękę.

Ktoś stwierdzi, co się dzieje w tej szkole. To tylko improwizacja, która zostanie nam na długo w pamięci.

Emilia Wysogląd, Weronika Bies

20 listopada, w klasie 6a, odbyła się nietypowa lekcja biologii  w formie inscenizacji a przygotowana przez uczniów. Tematyka dotyczyła edukacji zdrowotnej.

                Zaprezentowane zostały dwie inscenizacje. W pierwszej bohaterem był pacjent,  u którego lekarz, po skrupulatnych badaniach, stwierdził owsicę. Następnie medyk wyjaśnił, jakie są przyczyny i objawy tej choroby. Przy okazji odniósł się do innych chorób wywoływanych przez nicienie. Zalecił choremu, by przestrzegał zasad higieny, zwłaszcza podczas przygotowywania posiłków oraz przepisał lekarstwa. W dalszej części dowiedzieliśmy się, że pacjent wyzdrowiał. Podsumowaniem był krótki test dla wszystkich uczniów na temat wiedzy zdobytej podczas inscenizacji.

W kolejnym przedstawieniu został ukazany pacjent borykający się z obecnością intruza w swoim ciele – a był nim tasiemiec. W sposób humorystyczny przedstawiono operację i usunięcie pasożyta, czyli sznurka. Następnie omówiono najważniejsze informacje na temat tasiemców.

Tak skończył się projekt. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze ocenili przygotowanie swoich kolegów i koleżanki do zajęć. Sądzimy, że była to ciekawa inicjatywa i świetny sposób na zdobywanie i utrwalanie wiedzy.

Julia Odrobina, Krzysztof Chlebowski