OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY EDI – PINGWIN

Ogólnopolski Konkurs Pingwin 2019 został przeprowadzony wśród uczniów z klas 5,6,7.  Uczestnik konkursu mógł zdobyć maksymalnie 60, a minimalnie 0 punktów.

klasa 5  – 689 uczestników z całego kraju

klasa 6 –  757 uczestników z całego kraju

klasa 7  – 443 uczestników z całego kraju

Oto wyniki najlepszych uczniów:

Biologia – kl. 5

Kacper Jankowski 58 pkt, miejsce 3  – Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Filip Boba 58 pkt, miejsce 3 – Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Oliwier Rychel 58 pkt, miejsce 3  – Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Magdalena Boba 57 pkt, miejsce 4 –  Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Zofia Raj 53  pkt, miejsce 8 – Dyplom wyróżnienia

Biologia – kl. 6

Magdalena Zygmunt 59 pkt, miejsce 2 –  Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Magdalena Jarzyna 59 pkt, miejsce 2 –  Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Krzysztof Chlebowski 58 pkt, miejsce 3  – Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Hubert Płachta 58 pkt, miejsce 3  – Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Jan Knapik 57 pkt, miejsce 4 – Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Gabriela Szymonek 56 pkt, miejsce 5 –  Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Dorota Hałat 56 pkt, miejsce 5 –  Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Gabriela Huczek 54 pkt, miejsce 7 –  Dyplom wyróżnienia

Mateusz Handzlik 53 pkt, miejsce 8 –  Dyplom wyróżnienia

Biologia – kl. 7

Emilia Borowczyk 52 pkt, miejsce 9  – Dyplom wyróżnienia

Wszystkim uczestnikom konkursu składam gratulacje oraz dziękuję za wkład pracy w przygotowanie do konkursu. Nagrody zostaną rozdane po feriach.

                                                                                                          Beata Nowak