PIRAMIDY NA LEKCJI WF

Na lekcjach wychowania fizycznego w ramach zajęć z gimnastyki uczniowie klas IV-VIII wykonują piramidy, które są jedną z odmian ćwiczeń akrobatycznych o charakterze równoważno-statycznym. Ćwiczenia te są atrakcyjne dla ćwiczących, gdyż wprowadzają elementy nowe oraz wykorzystują już znane. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą elementy gimnastyczne, wykazują się pomysłowością, ale przede wszystkim uczą się współdziałać w grupie, wzajemnie się asekurować i polegać na sobie. Uczniowie wykonywali proste piramidy dwu i trzyosobowe, a także próbowali swoich sił w najtrudniejszych układach – piramidach wieloosobowych.  Na zdjęciach klasa 7a.

Daria Kryniewska