PROJEKT Pen Pal – PRZYJACIEL KORESPONDENCYJNY

Uczniowie naszej szkoły już od 2 lat biorą udział w projekcie Pen Pal-Przyjaciel Korespondencyjny, który polega na pisaniu listów czy e-maili w języku angielskim  do kolegów i koleżanek z różnych stron świata. I tak oto w ciągu tego czasu uczniowie korespondowali z rówieśnikami z takich krajów jak Włochy, Wielka Brytania, Finlandia, Portugalia, Hiszpania czy Turcja. Przed świętami dotarły do nas  listy i kartki świąteczne z Turcji. My również napisaliśmy już bardzo dużo listów i kartek świątecznych , które zostały przesłane do naszych przyjaciół .W pierwszych listach przedstawiamy się, piszemy gdzie mieszkamy i chodzimy do szkoły, opisujemy siebie, naszą rodzinę oraz zainteresowania. Na lekcjach języka angielskiego nagraliśmy również krótkie filmiki z pozdrowieniami i kolędami, oczywiście w języku angielskim, które zostały przesłane do Turcji.

Poprzez korespondowanie z uczniami z tak wielu krajów możemy poznać ich kulturę, zwyczaje ale również doskonalimy nasze umiejętności językowe. Poznajemy nowe zwroty, utrwalamy słownictwo czy struktury gramatyczne.

W lutym rozpoczynamy pisanie kolejnych listów  w których będziemy opisywać naszą szkołę; ulubione przedmioty, zajęcia pozalekcyjne czy rozkład zajęć. A w maju wykonamy wielką pocztówkę prezentującą najciekawsze miejsca w Polsce, które chcielibyśmy zaprezentować naszym kolegom.

Na dołączonych zdjęciach jesteśmy z listami od naszych przyjaciół jak również z listami i kartkami świątecznymi, które sami napisaliśmy i wykonaliśmy.                                                                                                                     
Agnieszka Mitera                    
koordynator projektu