NABÓR DO KLAS I

Ogłoszenie o naborze do klas I na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Polance Wielkiej działając na podstawie art. 133 ustawy Prawo Oświatowe, zarządzenia Wójta Gminy Polanka Wielka nr 27/2020 ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

W związku z zamknięciem Szkoły Podstawowej w dniach od 16 marca 2020 r. do odwołania, rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Dokumenty: KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 oraz WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY SPOZA OBWODU SZKOŁY są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY lub poniżej.

Pobrany ze strony internetowej dokument należy wypełnić, podpisać, a następnie zeskanować (można dołączyć zdjęcie) i przesłać na adres mailowy szkoły:  sekretariat@naszaedukacja.eu.

Termin składania dokumentów: 10.03.2020r. – 31.03.2020r.