CO SIEJEMY I SADZIMY W KWIETNIU W OGRÓDKACH? – HODOWLA FASOLI

W kwietniu robi się cieplej, więc można wysiewać nasiona do gruntu. Najpierw trzeba dać ziemi trochę nawozu organicznego, powietrza i wody, a na koniec zrobić w niej rowki i siać.
Uczniowie klas piątych mieli zadanie z biologii – przeprowadzenie hodowli fasoli ale w warunkach domowych i trochę przyspieszonych niż w gruncie.
Celem tej pracy było poznanie: czynników potrzebnych do kiełkowania i wzrostu rośliny oraz etapów dojrzewania rośliny. Dzieci prowadziły hodowle przez około 2 tygodnie według zaprezentowanej im instrukcji. Aby dokumentować pracę założyły Dziennik obserwacji hodowli fasoli
w zeszycie, by wpisywać własne  spostrzeżenia, opisywać zmiany w wyglądzie nasion, a potem rozwijającej się rośliny, robiły rysunki lub zdjęcia. Cele pracy zostały już przez wielu uczniów osiągnięte, co widać na zdjęciach.
                                                                                                             Beata Nowak