25.05.2020r. – ORGANIZACJA KONSULTACJI NA TERENIE SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLASY VIII

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KL. VIII

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej informuje, że od 25 maja br uruchomione zostaną na terenie placówki zajęcia w formie konsultacji dla  uczniów klasy VIII . Będą to konsultacje z języka polskiego , matematyki , języka angielskiego, chemii, fizyki, historii, biologii, geografii, języka niemieckiego. Konsultacje z pozostałych przedmiotów organizowane będą, jeżeli zaistnieje taka konieczność w kolejnych tygodniach. Rodzic posyłając dziecko pierwszego dnia  do szkoły zobowiązany jest dostarczyć stosowne dokumenty – Kartę zgłoszenia ucznia klasy VIII do udziału w konsultacjach od dnia 25 maja br w Szkole Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej i Oświadczenie oraz zapoznać się z Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa  na okres stanu epidemii COVID-19  w Szkole Podstawowej nr 1w Polance Wielkiej i Procedurami  postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej. (dokumenty do uzupełnienia oraz procedury znajdują się poniżej)                   

W przypadku braku uzupełnionej dokumentacji uczeń nie zostanie przyjęty na zajęcia.

z poważaniem dyrektor ZSP w Polance Wielkiej T. Borowiecki