PODZIĘKOWANIE

 Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje za okazaną pomoc w zbiórce Darów dla Schroniska OTOZ ANIMALS W OŚWIĘCIMIU.
Wszystkie zebrane produkty zostały dostarczone dla naszych  czworonożnych przyjaciół.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY UCZNIOM ORAZ RODZICOM
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ.
Dzięki takim, jak Wy wiemy, że istnieją życzliwi ludzie o wielkich sercach, którym los zwierząt nie jest obojętny.

                                                  Agnieszka Mitera, Jolanta Wieczorek
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego