EMPATIA -ZROZUMIEĆ INNYCH

Motto zajęć „Tyle jesteś wart, ile z siebie możesz dać drugiemu…”

„Empatia to umiejętność odczytywania cudzych emocji a także świadomość własnych uczuć, wrażliwość wytrwałość a nawet zdolność do samomotywacji”

W dobie nauki zdalnej współpraca w zespole klasowym, szkolnym jest ograniczona, chociażby poprzez zredukowanie bezpośredniego kontaktu, stosowania metody grupowej, zespołowej. Lekcje on-line nigdy nie zastąpią stacjonarnych, ale staramy się zwracać uwagę na wartości, które są bardzo ważne w rozwoju młodego człowieka.

Jak reagować na emocje innych ludzi? Jak je nazywać i jak sobie z nimi radzić? Często kategoryzując ludzi do pewnych grup opieramy się na tzw. stereotypach. Przypominamy zatem co to jest? „Stereotyp’’ to skłonność do uproszczonego i krzywdzącego spostrzegania pewnych osób czy grup ludzi.

Uczniowie z klasy 6b w ramach lekcji wychowawczej nabywali umiejętność nazywania różnorodnych uczuć, dostrzegania pozytywnych stron, funkcjonowania w świadomości społecznej mitów i skojarzeń, uprzedzeń często okraszonych ironią, które nie zawsze są sprawiedliwe.

P. Beata Nowak