OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNIE NA WSI”

Wraz z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapraszamy do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 (duża kartka z bloku technicznego), w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.