WYCZEKIWANY POWRÓT DO SZKOŁY CZYNIMY PRZYJEMNYM. JAK KLASA 2A DBA O SWOJE DOBRE RELACJE?

Po powrocie do szkoły po zdalnym nauczaniu, sytuacja w jakiej się znaleźliśmy wymagała budowania w klasach pozytywnych relacji wśród uczniów i ponownego stworzenia zgranej klasy. W tym też celu, jako że klasa 2a uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu, to w ramach lekcji wychowania fizycznego wybrała się na bitwę śnieżkami i korzystała z uroków zimy na pobliskim boisku LKS.

Zajęcia przyrodnicze na ile czas nam pozwala, także często odbywają się w terenie. Tym razem postaraliśmy się o karmnik dla ptaków – za wykonanie którego bardzo serdecznie dziękujemy panu Grzegorzowi i pani Ani Deptułom. I tym sposobem, stworzyliśmy sobie okazję do częstszego wychodzenia poza szkolne mury w ramach dokarmiania ptaszków, oczywiście tylko wtedy, gdy pogoda utrudnia im samodzielne poszukiwanie pokarmu.

A cały ten miód spływa na uczniów, gdy tylko wyniki w nauce są satysfakcjonujace i zachowanie także nie budzi zastrzeżeń ?

Dumna wychowawczyni sympatycznej, zgranej i ciężko pracującej klasy 2a
Martyna Zygmunt