KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM

Motto zajęć „Więcej czytasz, więcej wiesz”
Im więcej czytamy tym więcej wiemy, a im więcej wiemy, tym pewniej się czujemy w różnych sytuacjach. Natomiast im pewniej się czujemy, tym bardziej rośnie poczucie Własnej wartości. Czy to nie jest fantastyczne? To jest reakcja łańcuchowa, która nie czyni żadnych szkód, a wręcz przeciwnie daje nam same korzyści.

Czytając wyobrażamy sobie w głowie miejsca, osoby, sytuacje. Niejako reżyserujemy przedstawiony w książce świat i kręcimy na jego podstawie film we własnej głowie. To jest naprawdę niesamowita umiejętność i cudowne doświadczenie. Dzięki czytaniu potrafimy odnaleźć się w otaczającym nas świecie, szybciej zdawać sobie sprawę z różnych rzeczy, jesteśmy bardziej świadomi siebie i świata, lepiej go odbieramy i rozumiemy. Potrafimy przenieść różne sytuacje z książek do życia codziennego, zazwyczaj podświadomie, ale dzięki temu umiemy wiele rzeczy przewidzieć i z wieloma sobie poradzić.

PAMIĘTAJMY CZYTAJĄC KSIĄŻKI – mamy lepszy start w życiu na przykład poprzez:

biegłość czytania ze zrozumieniem

wzbogacanie słownictwa i sprawności językowej

dobrą pamięć

wyrabianie koncentracji 

kreatywność

otwartość na otaczający świat, życie

zdobycie motywacji do nauki, pracy czy zabawy

wzmocnienie poczucia własnej wartości

uczenie się tolerowania odmienności

poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego

przezwyciężanie trudów samotności – książka może być naszym przyjacielem w smutku.

Uczniowie z klasy 6b w ramach lekcji wychowawczej projektowali okładkę swojej ulubionej książki.

Zapraszam do galerii.

Beata Nowak