ŚWIĘTA EKOLOGICZNE I NIE TYLKO…” edukacja międzyprzedmiotowa w ramach innowacji pedagogicznej w klasach IV- VIII

Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska jest możliwa dzięki współdziałaniu nauczycieli z różnorodnych dziedzin. Taka korelacja jest widoczna również na wielu płaszczyznach życia codziennego. W kalendarzu możemy odnaleźć dni o charakterze ekologicznym, przyrodniczym, kulturalnym, a to z kolei pozwala na kształtowanie i pogłębianie odpowiednich postaw wśród dzieci, młodzieży, dorosłych zwłaszcza w kontekście propagowania zachowań pozytywnych dla środowiska, poszerzanie wiedzy o przyrodzie, kulturze, ochronie przyrody, gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zapobieganiu zanieczyszczeniom i wiele innych. Dlatego w naszej szkole zachęcam nauczycieli do realizacji treści, które będą odwoływać się do Świąt ekologicznych, na lekcjach, biologii, przyrody, geografii, języka polskiego, angielskiego, matematyki fizyki czy historii. Tego typu tematyka realizowana w korelacji międzyprzedmiotowej pozwoli zwrócić uwagę na powagę tych dni oraz działań związanych z ich obchodami.

Uczniowie będą mogli, nie tylko na lekcjach, ale również samodzielnie poznawać otaczającą przyrodę wieloma zmysłami, metodami z wykorzystaniem filmów, quizów, wirtualnych spacerów po muzeach itd., również w czasie nauki zdalnej. W przypadku powrotu do nauki stacjonarnej zostaną wprowadzone dodatkowe metody pracy.

Kalendarz świąt:

MARZEC: 3.03. – Dzień Dzikiej Przyrody 17.03.- Dzień Morza 21.03. – Dzień Lasów 22.03. – Światowy Dzień Wody

KWIECIEŃ:14.04.- Dzień Gapienia się w Niebo, 22.04. – Dzień Ziemi

MAJ: 15.05. – Dzień Polskiej Niezapominajki 18.05.- Dzień Muzeów

CZERWIEC: 5.06. – Światowy Dzień Ochrony Środowiska 19.06. – Dzień Leniwych Spacerów

Beata Nowak