W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA – OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA PROFILAKTYCZNA „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

W tym roku szkolnym, podobnie, jak w ubiegłym nasza szkoła przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Hasło przewodnie kampanii brzmi: „W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA”. Zapraszamy Uczniów, Rodziców do skorzystania z publikowanych materiałów edukacyjnych kampanii, które będą ukazywały się na stronie szkoły. W ramach działań profilaktycznych zachęcamy również do wzięcia udziału w organizowanych w ramach kampanii konkursach.

Uczniowie poprzez dziennik elektroniczny otrzymają hasło dostępu do ulotek i interaktywnych kart pracy.

Dzieci z klas I – III w ramach kampanii będą uczestniczyły w zajęciach prowadzonych na terenie szkoły.

Pedagodzy szkolni: Beata Borowczyk, Katarzyna Filip

MATERIAŁY DLA RODZICÓW:

„Jak pomagać? Jak rozmawiać?” – strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi wychowawczo cz.1,2.

MEATERIŁY DLA UCZNIÓW:

Klasy I – III – „Uczucia i emocje”

Klasy I – III – „Wyspa szczęścia”

Klasy IV – VI – „Rodzinne więzi”

Klasy VII – VIII – „Uczę się myśleć pozytywnie”