INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Informujemy, iż wszystkie złożone w szkole DEKLARACJE KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ przez uczniów klas I – VIII zostały rozpatrzone pozytywnie.
Od dnia 06.09.2021 roku (poniedziałek) uczniowie będą spożywać obiady na terenie placówki.