II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „ODPOCZYWAJ NA WSI”

Zachęcamy uczniów klas I – VIII do wzięcia udziału w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PN. „ODPOCZYWAJ NA WSI” organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie A3 (duży blok techniczny) w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich. 
Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne i rzeźby i inne temu podobne.
Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz mieć przyklejony formularz zgłoszeniowy.

Konkurs przebiega w trzech etapach: 1) szkolnym; 2) wojewódzkim; 3) ogólnopolskim. 

Do etapu szkolnego należy zgłosić prace do dnia 15 listopada – uczniowie klas I-III do p. Beaty Borowczyk, uczniowie klas IV- VIII do p. Katarzyny Filip


Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy


Beata Borowczyk, Katarzyna Filip