#SzkołaPamięta

Listopad to miesiąc, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Taka idea przyświeca akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej – #Szkoła Pamięta, do której przyłączyła się również społeczność naszej szkoły.

W ramach projektu uczniowie z klas IV – VIII ze swoimi wychowawcami przygotowali mini wystawę przypominającą sylwetki zasłużonych dla społeczności lokalnej Polanki Wielkiej, a także miejsca pamięci związane z historią lokalną, odwiedzali te miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej miejscowości. Pamiętali również o pracownikach szkoły oraz o  nauczycielach, którzy odeszli. „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” – to hasło z gazetki ściennej, która wspomina niedawno żegnanych przez nas nauczycieli.

Młodsi uczniowie przygotowali wystawę poświęconą życiu i twórczości wybitnego polskiego poety Jana Twardowskiego. Klasy II zapoznały się  z lekturami „Dziewczynka z parku” oraz „ Jesień liścia Jasia”, natomiast klasy III omówiły utwory „ Asiunia” i „Dziadek na suficie”. Wspomniane opowiadania nawiązują do życia i śmierci , skłaniają do przemyśleń i poruszają zarówno dzieci jak i dorosłych. Inni uczniowie przygotowali prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych pod hasłem „Zaduszki”, wykonali lampiony, które można podziwiać na szkolnych i klasowych wystawach.

Ponadto nauczyciele wychowawcy  przeprowadzili z uczniami pogadanki, rozmowy, dyskusje na temat historii rodzinnych o swoich pradziadkach, na temat przemijania i pamięci o bliskich zmarłych.

Celem powyższych działań było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w projekcie #SzkołaPamięta, 

nauczyciele Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej.

Galeria podejmowanych przez uczniów klas I – III, w ramach akcji „Szkoła Pamięta”, działań:

Galeria podejmowanych przez uczniów klas IV – VIII, w ramach akcji „Szkoła Pamięta”, działań: