PROFILE GLEBOWE

W ramach rozwijania zainteresowania geografią uczniowie klas VII przygotowali profile glebowe.

Profil glebowy to pionowy przekrój przez glebę do głębokości ok 1,5 metra, który przedstawia  jej budowę. 
Każdy typ gleb ma sobie właściwe poziomy zależne od procesów glebotwórczych, jakie zachodziły w danej glebie, w danym środowisku i w danym klimacie, dlatego w swojej budowie mają różne poziomy, czyli warstwy odróżniająca się od sąsiadujących barwą, składem chemicznym, konsystencją. 

Aby możliwe było ukazanie tych warstw uczniowie zastosowali odpowiednią kolorystykę produktów użytych do ich tworzenia np.: żółta kasza, biały ryż, ciemny mak lub kakao. Ponadto opisali poszczególne poziomy, nazwali rodzaj gleby a także pojawiły się w nich elementy organiczne w postaci roślin i grzybów.

Wszystkie prace zasługują na pochwałę, gratuluję.

Jolanta Wieczorek