WSPARCIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT PRZEZ UCZNIÓW I RODZICÓW NASZEJ SZKOŁY

W listopadzie nasza szkoła podjęła inicjatywę wsparcia schroniska dla zwierząt. Mając na uwadze jakie są aktualne potrzeby podopiecznych placówki uczniowie oraz ich rodzice zadbali o zbiórkę karmy oraz kocy dla zwierząt. Zaangażowanie wielu osób pozwoliło zgromadzić pokaźną ilość produktów niezbędnych do odpowiedniego funkcjonowania schroniska. Co ważne spora część darczyńców zadbała o to aby karmy dla psów i kotów były odpowiedniej jakości.

W ostatni wtorek odwiedziliśmy Schronisko Dla Zwierząt w Chełmku. Wiktor, Bartłomiej oraz Sebastian z klasy VIIIc w ramach wolontariatu uczniowskiego pomogli w załadunku i rozładunku. Zostaliśmy również zaproszeni do obejrzenia całego obiektu i przeprowadziliśmy ciekawą rozmową z opiekunem schroniska.

Osoby, które w ramach wolontariatu chciałyby pomóc np. wyprowadzając psy czy koty na spacer są zawsze mile widziane.

Pamiętajmy, że zwierzęta uczą nas empatii. Jednocześnie należy im się szacunek i ochrona z naszej strony.

Samorząd uczniowski